top of page

CENA

BADANIE PSYCHOLOGICZNE KIEROWCY                                                               

- zawodowego kat. C, C+E, D, D+E
- przed kursem nowej kategorii prawa jazdy
- pojazdu uprzywilejowanego
- instruktora/egzaminatora nauki jazdy
- kandydata na instruktora/egzamminatora nauki jazdy
- taxi                                                     

150 zł

Badanie OPERATORA  

70 zł

Badanie pracującego NA WYSOKOŚCI    

70 zł

Badanie kierującego pojazdem służbowym kat.B    

90 zł

Badanie KIEROWCY                                                     

- po wypadku
- zatrzymanego za jazdę po użyciu alkoholu

   lub innego środka  psychoaktywnego
- po przekroczeniu 24 punktów karnych

200 zł

Badanie widzenia stereoskopowego, widzenia

zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie:                                                 

gratis

- w ramach badania psychotechnicznego

- jako osobne badanie

50 zł

Dodatkowa konsultacja psychologiczna

120 zł

bottom of page