top of page

Co badamy?

Ośrodek badań psychologicznych "Test" w Żukowie zajmuje się diagnostyką psychologiczną.

Stosowane narzędzia psychologiczne oraz nowoczesna aparatura badawcza pozwalają ocenić sprawność psychomotoryczną:

  • koordynację wzrokowo- ruchową,

  • dokładność i tempo pracy pod presją czasu,

  • czas reakcji,

  • odporność na dystraktory,

  • widzenie stereoskopowe,

  • widzenie zmierzchowe,

  • wrażliwość na olśnienie,

  • sprawność intelektualną,

  • cechy osobowości, temperamentu

 

oraz wiele innych aspektów funkcjonowania człowieka.

bottom of page