top of page

Badanie psychotechniczne

część pisemna

część aparaturowa

Badany wykonuje kilka testów
mierzących funkcje poznawcze takie jak spostrzegawczość, uwaga, myślenie logiczne oraz cechy temperamentalno - osobowościowe

Badany wykonuje zadania mierzące np.: refleks, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność widzenia

bottom of page